กฟผ. ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการแก่โรงไฟฟ้า กับ บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อร่วมกันแสวงหาและขยายโอกาสทางธุรกิจการให้บริการงานด้านต่างๆ แก่โรงไฟฟ้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

20131003-02

          นายพิษณุ ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินธุรกิจการให้บริการในงานด้านต่างๆ แก่โรงไฟฟ้า กับนายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ESCO) โดยมี นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการลงนาม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 301/3 สำนักงานกลาง กฟผ.

          นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจในความร่วมมือของสายงานรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ที่มีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือ กฟผ. (EGAT Group) มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ในการแสวงหาและขยายโอกาสทางธุรกิจการให้บริการในงานด้านต่างๆ แก่โรงไฟฟ้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศให้มีศักยภาพต่อไป

          นายพิษณุ ทองวีระกุล รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือกันระหว่าง กฟผ. และ บริษัท ESCO ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจการให้บริการในงานด้านต่างๆ แก่โรงไฟฟ้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ งานวิศวกรรมและก่อสร้าง งานเดินเครื่องและบำรุงรักษาประจำโรงไฟฟ้า งานบำรุงรักษา งานบริหารและจัดหาอะไหล่ งานเคมีภัณฑ์ และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งมีการจัดหาบุคลากรในการสนับสนุนงานบริการด้านต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อสามารถให้บริการตามความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ กฟผ. ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจงานด้านการให้บริการแก่โรงไฟฟ้าเป็นครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งจากความร่วมมือกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นทั้ง 2 หน่วยงาน ส่งผลให้งานบริการด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          สำหรับความร่วมมือในการให้บริการต่างๆ ที่ผ่านมา อาทิ ความร่วมมือในการให้บริการงานบำรุงรักษาแก่โรงไฟฟ้าระยอง โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าบริษัท GPSC จำกัด งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าหนองจอก ให้กับบริษัท MHI นำไปติดตั้งที่ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการจัดอบรม Power Development Plan (PDP) and Transmission System Expansion Plan (TS) ให้กับการไฟฟ้าประเทศซูดาน และ งานบริหารและจัดหาอะไหล่ให้กับบริษัท ESCO