กำลังผลิต กฟผ.

egat-elec-generating_2021-08

ประเภทโรงไฟฟ้า เดือนสิงหาคม 2564
กำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ
พลังงานหมุนเวียน
     พลังน้ำเขื่อนขนาดใหญ่

     เขื่อนภูมิพล
     เขื่อนสิริกิติ์
     เขื่อนอุบลรัตน์
     เขื่อนสิรินธร
     เขื่อนจุฬาภรณ์
     เขื่อนศรีนครินทร์
     เขื่อนวชิราลงกรณ
     เขื่อนท่าทุ่งนา
     เขื่อนแก่งกระจาน
     เขื่อนบางลาง
     เขื่อนรัชชประภา
     เขื่อนปากมูล
     เขื่อนเจ้าพระยา
     เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
     เขื่อนแม่กลอง
     พลังน้ำเขื่อนขนาดเล็ก
     เขื่อนน้ำพุง
     บ้านสันติ
     เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
     เขื่อนห้วยกุ่ม
     เขื่อนนเรศวร
     เขื่อนคลองช่องกล่ำ
     บ้านยาง
     บ้านขุนกลาง
     เขื่อนห้วยกุยมั่ง
     เขื่อนขุนด่านปราการชล
     เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
     เขื่อนกิ่วคอหมา
     ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์
     เขื่อนคลองตรอน
     พลังงานอื่น ๆ
     ความร้อนใต้พิภพ
     พลังแสงอาทิตย์
        - คลองช่องกล่ำ
        - แหลมพรหมเทพ
        - สันกำแพง
        - ผาบ่อง
        - เขื่อนสิรินธร
        - ทับสะแก
     กังหันลม
        - แหลมพรหมเทพ
        - ลำตะคอง
        - ลำตะคอง (ระยะที่ 2)
พลังความร้อน
     บางปะกง (เครื่องที่ 3, 4)
     แม่เมาะ (เครื่องที่ 8-14)
     กระบี่
พลังความร้อนร่วม
     บางปะกง ชุดที่ 5
     พระนครใต้ ชุดที่ 2
     พระนครใต้ ชุดที่ 3
     พระนครใต้ ชุดที่ 4
     น้ำพอง ชุดที่ 1-2
     วังน้อย ชุดที่ 3
     วังน้อย ชุดที่ 4
     จะนะ ชุดที่ 1
     จะนะ ชุดที่ 2
     พระนครเหนือ ชุดที่ 1
     พระนครเหนือ ชุดที่ 2
ดีเซล
     แม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 2-6
     สุไหงโกลก เครื่องที่ 1-4
     บ้านทอน เครื่องที่ 1-4
     บ่อทอง เครื่องที่ 1-5
อื่น ๆ
     ลำตะคองชลภาวัฒนา
3,057.92

779.20
500.00
25.20
36.00
40.00
720.00
300.00
39.00
19.00
84.00
240.00
136.00
12.00
30.00 
12.00 

6.00 
1.28 
9.00 
1.06 
8.00 
0.02 
0.12 
0.20 
0.10 
10.00 
6.70 
5.50 
1.25 
2.50 

0.30 

0.02 
0.01 
0.01 
0.50 
1.26 
5.00 

0.19 
2.50 
24.00 
3,687.00 
1,152.00 
2,220.00 
315.00 
8,262.00 
710.00 
562.00 
710.00 
1,220.00 
650.00 
686.00 
750.00 
710.00 
766.00 
670.00 
828.00 
30.40 
4.40 
8.00 
8.00 
10.00 
1,000.00 
1,000.00 
19.07

4.86 
3.12 
0.16 
0.22 
0.25 
4.49 
1.87 
0.24 
0.12 
0.52 
1.50 
0.85 
0.07 
0.19 
0.07 

0.04
0.01
0.06
0.01
0.05
-
-
-
-
0.06
0.04
0.03
0.01
0.020.01 
0.03 


0.02 
0.15 
22.98 
7.18 
13.84 
1.96 
51.52 
4.43 
3.50 
4.43 
7.61 
4.05 
4.28 
4.68 
4.43 
4.77 
4.18 
5.16 
0.19 
0.03 
0.05 
0.05 
0.06 
6.24 
6.24 
รวมทั้งสิ้น 16,037.32 100.00

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.