กำลังผลิต กฟผ.

egat-elec-generating_2018-10

ข้อมูล : กองสื่อสารภายนอก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.