กฟผ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าไทยก้าวไปกับ AEC” โดยภายในงานได้จัดโชว์นิทรรศการระบบโครงข่าย ASEAN Power Grid โครงข่ายอัจฉริยะ Smart Grid และการนำเสนอแบบจำลองศูนย์ควบคุมระบบกำลังผลิตไฟฟ้าแบบ Real Time รวมทั้งภารกิจต่างๆ ของ กฟผ. เพื่อให้ความรู้กับวิศวกรไทยทั่วประเทศ นิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานได้รับทราบข้อมูล

20131115-01

          เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ไฟฟ้าไทยก้าวไปกับ AEC” ซึ่ง กฟผ. ได้เข้าร่วมออกบูธให้ความรู้กับวิศวกรไทยทั่วประเทศ นิสิตนักศึกษา และประชาชน ภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2556 (National Engineering Conference & Thailand Engineering Expo 2013) โดยมีนายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม กฟผ. พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง กล่าวว่า การเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จะช่วยทำให้วิศวกรของประเทศไทย นิสิตนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาชน ได้รู้ว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเดินหน้าเป็นศูนย์กลางพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Countries : AEC) ในปี 2558 โดย กฟผ. ได้ยกระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน ASEAN Power Grid (APG) โครงข่ายอัจฉริยะ Smart Grid แบบจำลองศูนย์ควบคุมระบบกำลังผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศแบบ Real Time และแบบจำลองเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรูปกวางของประเทศรัสเซีย ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาจัดแสดงไว้ภายในบูธนิทรรศการทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้ทราบว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมกับการก้าวเข้าสู่ AEC ไว้อย่างไรบ้าง

          นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการนำเสนอถึงความพร้อมของ กฟผ. กับการก้าวสู่ AEC ไว้ทั้งหมด 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) การก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจด้วยประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ 2) การนำเสนอแผนพัฒนากำลังไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2556-2574 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4) ระบบควบคุมกำลังไฟฟ้า 5) ระบบส่งไฟฟ้า 6) ระบบผลิตไฟฟ้า และ 7) การเดินเครื่องและบำรุงรักษา รวมทั้งได้มีการนำรางวัลต่างๆ ที่ กฟผ. ได้รับจากการดำเนินงานในปีนี้มานำเสนอ ที่สำคัญ ยังได้นำแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในเครือทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ EGAT International , RATCHABURI HOLDING PCL. , EGCO GROUP , EGAT Diamond , DCAP มานำเสนอไว้ภายในงานนี้อีกด้วย

          สำหรับ ไฮไลต์ของการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ จะเป็นการโชว์แบบจำลองศูนย์ควบคุมระบบกำลังผลิตไฟฟ้า แบบ Real Time ผ่านหน้าจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธได้เห็นถึงการควบคุม สั่งการ และการเชื่อมต่อระบบกำลังผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศ ซึ่งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ กฟผ. นั้น กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ และมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก

          “งานวิศวกรรมแห่งชาติ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-19.00 น. จึงอยากเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกท่าน ชวนเพื่อนๆ และคนในครอบครัว มาเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีจุดเด่นเป็นแบบจำลองเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรูปกวางขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า ซึ่งนอกจากผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจะได้รับความรู้ต่างๆ แล้ว ยังจะได้รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดบรรยายพิเศษ และการสัมมนาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรม อีกกว่า 40 หัวข้อ” นายสุธน กล่าวเชิญชวน