ราชบุรีโฮลดิ้ง เตรียมก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งที่ 4 ในออสเตรเลีย หลังได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีขนาดใหญ่ด้วยกำลังผลิตถึง 165 เมกะวัตต์ กำหนดเริ่มก่อสร้างในปี 2557 คาดแล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559

          นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กล่าวว่า ประเทศออสเตรเลียนับเป็นฐานธุรกิจสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานลมและแสงอาทิตย์ โดยรัฐบาลออสเตรเลียให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมแล้วหลายโครงการ ผ่าน RAC สำหรับโครงการพลังงานลมแห่งใหม่ อยู่ระหว่างการพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 3 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 500 เมกะวัตต์ จากทั้งหมดกว่า 10 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาธุรกิจของ RAC ทั้งนี้ โครงการ Collector Wind Farm ได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา และมีกำหนดเริ่มก่อสร้างในปี 2557 แล้วเสร็จพร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559

          นายพงษ์ดิษฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ Collector Wind Farm จะใช้เงินพัฒนาโครงการประมาณ 380 ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ 11,400 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินทุนของบริษัทฯ และเงินกู้จากสถาบันการเงิน โครงการนี้ตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบริษัทก่อสร้าง ซึ่งจะต้องดำเนินการติดตั้งกังหันลมประมาณ 55 ต้น หากก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการ Collector Wind Farm จะเป็นทุ่งกังหันลมแห่งที่ 4 ของบริษัทฯ ในออสเตรเลีย และมีขนาดใหญ่ด้วยกำลังผลิตถึง 165 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่า 3 โครงการแรกของบริษัทฯ ที่มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 68 เมกะวัตต์ ได้แก่ Toora Wind Farm, Windy Hill Wind Farm และ Starfish Hill Wind Farm

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 80 ในบริษัท RAC ซึ่งมีโรงไฟฟ้าภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 6 แห่ง กำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า 600 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง นอกจากนี้ RAC อยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่โครงการ Collinsville ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่หยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วใหม่ ให้เป็นอุทยานพลังงาน หรือ “Energy Park” ซึ่งประกอบด้วยโครงการ Solar PV โครงการ Solar Thermal และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้โครงการ Collinsville Solar PV ได้รับใบอนุญาตพัฒนาโครงการแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีขนาดกำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์