บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล เดินสายอวยพรปีใหม่ผู้บริหารใน สปป.ลาว พร้อมหารือการดำเนินงานก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ และเพิ่มศักยภาพให้กับระบบไฟฟ้าของ กฟผ.

20140106-01

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายธนา พุฒรังษี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำคณะเข้าพบผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พร้อมหารือการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ของ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi)

          นายธนา พุฒรังษี รก.กจญ. EGATi กล่าวว่า EGATi ได้ลงนามเข้าร่วมถือหุ้นลงทุนจัดตั้งบริษัทน้ำเงี้ยบ1 เพาเวอร์ ( Nam Ngiep1 Power )ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง EGATi ถือหุ้นร้อยละ 30 บริษัท Kansai ประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 45 และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว ( Lao Holding State Enterprise) ร้อยละ 25 โดยมีแผนก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ในสปป.ลาว มูลค่าโครงการ 27,000 ล้านบาท กำลังผลิต 289 เมกะวัตต์ ส่งขายให้ไทย 269 เมกะวัตต์ที่เหลือ 20 เมกะวัตต์ใช้ใน สปป.ลาว มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2562 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศและเพิ่มศักยภาพให้กับระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ทำให้ประเทศไทยมีแหล่งพลังงานสะอาด และมีราคารับซื้อในอัตราคงที่เป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต

          สำหรับการเข้าพบผู้บริหารในครั้งนี้ นายธนา พุฒรังษี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ EGATi ได้นำคณะเข้าอวยพรปีใหม่ ท่านวีระพน วีระวง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 โดยท่านวีระพน วีระวง กล่าวว่า สปป.ลาว มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายโครงการ ซึ่ง สปป.ลาวต้องการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อนำไฟฟ้าไปใช้พัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามอยากให้โครงการที่ EGATi ดำเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้เป็นต้นแบบกับโครงการอื่นๆ ด้วย ด้าน นายธนา กล่าวว่า EGATi และบริษัทร่วมทุนมีการแบ่งหน้าที่การทำงานที่ชัดเจน ซึ่งต้องฝากให้ช่วยดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้รวดเร็ว และเป็นธรรม

          นอกจากนี้ นายธนา ยังได้นำคณะเข้าอวยพรปีใหม่พร้อมหารือการดำเนินโครงการฯ กับ ท่านบุญอุ้ม สีวันเพ็ง Deputy Managing Director รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และ ดร.สมบูรณ์ มโนรมย์ General Manager รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว และเข้าเยี่ยมคารวะนายพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงเวียงจันทน์ด้วย

          ทั้งนี้ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นตัวแทนของ กฟผ. ในการลงทุนขยายธุรกิจไฟฟ้าในต่างประเทศโดยลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำเงี้ยบ พื้นที่อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ทางตอนกลางของ สปป.ลาว ในแขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์และแขวงบอลิคำไซ มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2562 โดยส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งไฟฟ้า 230 เควี จากโรงไฟฟ้า เขื่อนน้ำเงี้ยบ 1 ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงนาบง และส่งต่อเข้าประเทศไทยผ่านทางระบบส่งไฟฟ้า 500 เควี เข้าสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับ กฟผ. อีกทางหนึ่ง