เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 นางอัญชลี ชวนิชย์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการ กฟผ. แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อเปิดทางให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการปฏิรูปพลังงานต่อไป โดยการลาออกครั้งนี้ไม่ได้ถูกกดดันแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์

20140618-01

          นางอัญชลี ชวนิชย์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงานของ กฟผ. ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 ปี 4 เดือน ก็ได้ตั้งใจทำงานให้ กฟผ. อย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือช่วยกันทำงานเพื่อองค์กรเป็นอย่างดีตลอดมา ขอให้ทุกคนมีความภูมิใจในองค์กรและทำงานด้วยความรักและความสุขตลอดไป

          ทั้งนี้ นางอัญชลี ชวนิชย์ ได้ดำรงตำแหน่งในฐานะประธานบอร์ด กฟผ. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 4 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556