ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) วางมาตรการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ปฏิบัติการ 3 หนึ่ง” ช่วงหยุดจ่ายก๊าซแหล่ง JDA-A18

20140624-01

          นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) เปิดเผยว่า จากการที่แหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA-A18 หยุดจ่ายก๊าซเพื่อติดอุปกรณ์เพิ่มความดัน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2557 ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ต้องหยุดเดินเครื่อง ส่งผลให้กำลังผลิตในภาคใต้หายไป 710 เมกะวัตต์ ดังนั้นเมื่อรวมกำลังผลิตในภาคใต้ที่เหลืออยู่กับการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางมา ทำให้ภาคใต้มีกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 2,320 เมกะวัตต์ ในขณะที่ กฟผ. คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้มีประมาณ 2,450 เมกะวัตต์ ซึ่งกระทรวงพลังงาน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด อาทิ กฟผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีมาตรการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนภาคใต้มีไฟฟ้าใช้เพียงพอทั้งด้านโรงไฟฟ้า ระบบส่ง การสำรองเชื้อเพลิง และการรณรงค์ประหยัดพลังงาน โดยในส่วนของ อปต. ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจ ตลอดจนการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย

          สำหรับมาตรการรองรับ ประกอบด้วย 1) ด้านโรงไฟฟ้า ตรวจสอบโรงไฟฟ้าที่สามารถเดินเครื่องได้ให้มีความพร้อมผลิตไฟฟ้าตลอดช่วงการทำงาน 2) ด้านระบบส่ง ตรวจสอบอุปกรณ์สำคัญ และระบบป้องกันให้พร้อมใช้งาน และปรับปรุงระบบป้องกันพิเศษให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 3) ด้านเชื้อเพลิง จัดเตรียมสำรองน้ำมันเตาที่โรงไฟฟ้ากระบี่ และน้ำมันดีเซลที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีให้มีปริมาณสำรองสูงสุดก่อนเริ่มงาน และประสาน ปตท. จัดแผนเติมตลอดการทำงาน 4) การลดการใช้พลังงาน ฯ กฟผ. ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้ากับกลุ่มภาคอุตสาหกรรม ในภาคใต้ และ 5) ประสานงานกับการไฟฟ้ามาเลเซีย เพื่อขอซื้อไฟฟ้าเสริมในระบบช่วงเวลา 18.00 - 21.30 น. เพื่อเสริมกำลังผลิต

          นายวรพจน์ อินทร์ทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า อปต. ยังได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมประหยัดพลังงานในบ้านพักอาศัย ด้วยการให้ปิดไฟแสงสว่างที่ไม่จำเป็น ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 1 องศา (26 องศา) จะทำให้ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 10 พร้อมทั้งทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ ปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้น 3-6 องศาและปิดโทรทัศน์เมื่อไม่ใช้งาน รวมทั้งไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ปฏิบัติการ 3 หนึ่ง” อย่างต่อเนื่อง

          สำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าภาคใต้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 มีความต้องการไฟฟ้าสูงสุด 2,195.85 เมกะวัตต์ เมื่อเวลา 19.16 น. โดยมีการส่งไฟฟ้าจากภาคกลางสูงสุดที่ 607.42 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ภาพรวมของระบบผลิต และระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในภาคใต้ สามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ในช่วงเวลา 18.30 - 21.30 น. ได้อย่างเพียงพอ ภายใต้การเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมงของศูนย์เตรียมความพร้อมด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อ 14 จังหวัดภาคใต้ กฟผ.

          “ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงาน อปต. จังหวัดกระบี่ ศูนย์ควบคุมสำนักงานลำภูรา จังหวัดตรัง เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์ และประสานงานร่วมกับเขื่อนรัชชประภา และ กฟผ. สำนักงานกลาง นนทบุรี ในภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. เพื่อสรุปเหตุการณ์ทุกวัน และหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ อปต. ได้เตรียมแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้พร้อมแล้ว” อปต. กล่าว