เขื่อนภูมิพลรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวิกฤติ มีปริมาณในอ่างเก็บน้ำเหลือเพียง 250 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมวอนประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

20140715-01

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล–บริหาร ให้สัมภาษณ์กับนายชูชัย เหลือหลาย ประธานชมรมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จังหวัดตาก (ตะวันออก) ถึงสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำกักเก็บ 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยมาก และอยู่ในภาวะวิกฤติซึ่งขณะนี้เขื่อนภูมิพลยังคงต้องระบายน้ำตามแผนที่ทางคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำได้กำหนดไว้ คือ เฉลี่ยประมาณ 10-13 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในขณะนี้เป็นการระบายเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร ซึ่งเป็นการระบายน้ำตามความต้องการของประชาชนและตามที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น เขื่อนภูมิพลจะสามารถระบายน้ำได้อีกเพียง 150 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น และจะต้องเหลือน้ำไว้ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินและเพื่อสาธารณูปโภคเป็นหลัก

20140715-01-2

          อย่างไรก็ตามหากเขื่อนภูมิพลหยุดระบายน้ำ ทางอธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวว่าจะให้เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำเพิ่มทันที จึงอยากฝากให้ผู้ใช้น้ำทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำอย่างเห็นอกเห็นใจกัน โดยก่อนที่จะใช้น้ำก็ให้คิดถึงคนท้ายน้ำว่า เขาก็ต้องการใช้น้ำเหมือนกัน ดังนั้นเราจะต้องร่วมมือกันแบ่งปันน้ำกันใช้ ที่สำคัญขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า