3 หน่วยงานใหญ่ กฟผ. จังหวัดอุตรดิตถ์ และกรมประมง ร่วมสร้างสรรค์ 3 กิจกรรมการทำความดี “ปล่อยปลา ปลูกป่า คืนความสุขให้คนในชาติ” รณรงค์ชาว จ.อุตรดิตถ์ สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีปรองดองของคนในประเทศ

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. จับมือ จ.อุตรดิตถ์ และกรมประมง จัด 3 กิจกรรมใหญ่ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย กิจกรรม “ปล่อยปลาหน้าตลาด ถวายแม่ 12 สิงหา มหาราชินี” โดยปล่อยพันธุ์ปลาประจำถิ่น 10 สายพันธุ์ จำนวน 2 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำสาธารณะ ณ บริเวณท่าน้ำลานอเนกประสงค์ริมแม่น้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรม รณรงค์ร่วมปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วนอุทยานต้นสักใหญ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ และกิจกรรม “คืนความสุขให้คนในชาติ” เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองของชาว จ.อุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก

         ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวต่อไปว่า กฟผ.จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ปลูกป่าเป็นปฐมฤกษ์ร่วมกับ จ.น่าน จำนวน 10,000 ไร่ และปลูกป่าที่ อ.ฮอด และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ จำนวน 1,200 ไร่ (ตั้งแต่ปี 2557 - 2563) โดยแบ่งปลูก 3 ปี (ปีละ 400 ไร่) และบำรุงรักษาอีก 4 ปี และสำหรับในวันนี้ (15 สิงหาคม 2557) กฟผ. มีแผนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 2,000 ไร่ (ระหว่างปี 2557-2559) โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปลูกป่าต้นน้ำ ณ บริเวณวนอุทยานต้นสักใหญ่ ต. น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของประเทศทางภาคเหนือ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเน้นการปลูกต้นสัก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ จ.อุตรดิตถ์

         สำหรับการปลูกป่าในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ กฟผ. ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และ จ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 คิดเป็นพื้นที่ปลูกป่ารวมกว่า 84,000 ไร่ หรือคิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วมากกว่า 8 ล้านต้น ผ่านกิจกรรม อาทิ “ปลูกต้นไม้ในใจเด็ก” โดยร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมในการปลูกป่า รวมทั้งการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ โครงการปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และโครงการปลูกป่าต้นน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นับได้ว่าตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา กฟผ. สามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าได้แล้วกว่า 400,000 ไร่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 12 ล้านตัน

         กฟผ. ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จำนวน 3,600 ไร่ และสร้างฝาย 3,600 ฝาย โดยผู้ที่เข้าเยี่ยมชมหรือเข้าพักตามเขื่อน โรงไฟฟ้า (ระหว่างปี 2557-2558) สามารถปลูกป่าร่วมกันได้ในสถานที่ของ กฟผ. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย