กฟผ. จัดพิธีลงนามสัญญางานซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออก เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

20140725-01

          เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา เพื่อจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ ขนาด 1,000 เมกะโวลต์แอมแปร์ สำหรับโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กับบริษัท เอบีบี จำกัด บริษัทเอกชนผู้ชนะการประกวดราคา โดยมีนายชัยยศ ปิยะวรรณรัตน์ ประธานและผู้จัดการประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนบริษัท เอบีบี จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. รวมวงเงินสัญญาของทั้ง 2 โครงการจำนวนกว่า 819.627 ล้านบาท

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า โครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยรัฐบาลไทยตกลงรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการแหล่งผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว รวมกำลังผลิตประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ. มีความจำเป็นต้องก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจากการรับซื้อไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างระบบส่งไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง โดยจะดำเนินการติดตั้งใช้งานที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 นอกจากโครงการระบบส่งเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 แล้ว กฟผ. ยังดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกควบคู่กันไปด้วย

          “กฟผ. เชื่อมั่นว่าด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ของบริษัท เอบีบี จำกัด กฟผ. และบริษัท เอบีบี จำกัด จะสามารถร่วมงาน ผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นำมาซึ่งความมีเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด