กฟผ. ร่วมกับเทศบาลบางกรวย จัดงานเดินวิ่งการกุศล “EGAT Green Running กฟผ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 18” สนามประลองฝีเท้านักวิ่งลมกรดทั่วประเทศ ส่งเสริมการออกกำลังกาย พร้อมร่วมทำบุญมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน โดยปีนี้ กฟผ. นำเงินค่าสมัครทั้งหมดมาเป็นเงินบริจาค มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 75 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 150,000 บาท

         วันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2557) นายพิบูลย์ บัวแช่ม รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะที่ปรึกษากรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล กฟผ.มินิมาราธอนครั้งที่ 18 กล่าวว่า งานเดิน-วิ่ง การกุศล กฟผ. มินิมาราธอนเป็นกิจกรรมที่ กฟผ. ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 ซึ่งในปีนี้ กฟผ. มีแนวคิดที่จะรณรงค์การลดโลกร้อน โดยใช้ชื่องาน EGAT Green Running จึงมีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น เบอร์วิ่งทำด้วยผ้าขนหนูที่สามารถนำกลับไปใช้ต่อได้ การใช้ภาชนะใส่อาหารที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระทงใบตองสำหรับข้าวกล้องไข่เจียว การใช้แก้วกระดาษแทนถ้วยพลาสติก และการแจกถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เป็นต้น โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ กฟผ. ได้ร่วมกับเทศบาลบางกรวย จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         นายพิบูลย์ บัวแช่ม กล่าวต่อไปว่า นอกจากกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ในปีนี้ กฟผ. ยังได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบ กฟผ. ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย กฟผ. ได้นำ “เงินค่าสมัคร” (คนละ 200 บาท) มาเปลี่ยนเป็น “เงินบริจาค” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ทั้งหมด 75 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และหากมีเงินเหลือก็จะมอบเป็นเงินทำบุญให้กับวัดโดยรอบ กฟผ. ในพื้นที่อำเภอบางกรวย หรือการกุศลอื่นๆ ต่อไป

         ในปีนี้ กฟผ. ได้แบ่งการเดิน-วิ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ปล่อยตัวนักกีฬาเวลา 06.00 น. 2) เดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 2 กิโลเมตร ปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 06.05 น. นอกจากนี้ ยังมีการเดิน-วิ่ง แบบพิเศษที่เพิ่มมาโดยเฉพาะสำหรับปีนี้ คือ ประเภทวีไอพี เปิดรับสำหรับผู้ที่ประสงค์บริจาคทุนการศึกษาเพิ่มเติมด้วย

         สำหรับผลการแข่งขัน ประเภทวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ผู้ชนะเลิศทั้งชายและหญิง ได้รับโทรศัพท์และ บัตรของขวัญ มูลค่า 1,500 บาท อันดับที่ 2 ได้รับบัตรของขวัญ มูลค่า 1,000 บาท และอันดับที่ 3 ได้รับบัตรของขวัญ มูลค่า 500 บาท

         ประเภทชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุทัศน์ กัลยานกิตต์ ด้วยเวลา 00.35.35 นาที อันดับที่ 2 ได้แก่ นายเขมทัต จันทรประภา ด้วยเวลา 00.35.47 นาที อันดับที่ 3 ได้แก่ จ.ต.ขวัญชัย ขอสินกลาง ด้วยเวลา 00.36.56 นาที

         ประเภทหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.รุวารี ธนาเอกนิธิวัฒน์ ด้วยเวลา 00.44.25 นาที อันดับที่ 2 ได้แก่ น.ส.กัญ คูสุวรรณ ด้วยเวลา 00.43.18 นาที อันดับที่ 3 ได้แก่ น.ส.สุภาวดี เย็นบุตร ด้วยเวลา 00.44.38 นาที

         “สำหรับการแข่งขันประเภทอื่นๆ ได้รับของที่ระลึก อาทิ กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ ร่ม แก้ว และรางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งแฟนซี อีก 20 รางวัล กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานเดิน-วิ่ง การกุศล มินิมาราธอนครั้งที่ 18 นอกจากจะเป็นส่งสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นช่วยร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีที่ด้อยโอกาส พร้อมรับรางวัลและของที่ระลึกมากมาย” นายพิบูลย์ บัวแช่ม กล่าวในที่สุด