กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ และกาต้มน้ำไฟฟ้า พร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ได้มีการติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2557 จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ รวมถึงเปิดตัวหลอด LED เบอร์ 5 ชนิด Bulb รูปแบบกล่อง กฟผ.

         วันนี้ (8 กันยายน 2557) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-B โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงาน “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 พันธกิจสร้างความคุณค่า สู่สังคมไทย” พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ใหม่ ปี 2557 และพิธีลงนามความร่วมมือการวางจำหน่ายหลอด LED ชนิด Bulb รูปแบบกล่อง กฟผ. พร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบการ ที่ติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เข้าร่วมงานฯ

         ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในแต่ละปี การจัดหาแหล่งผลิตพลังงานภายในประเทศดำเนินการได้ยากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดทั้งด้านทรัพยากร พื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ รวมถึงการยอมรับของชุมชน ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศ อีกทางหนึ่ง ด้วยการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาพลังงานที่สะอาด พร้อมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศอย่างเห็นได้ชัด ทั้งโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และโครงการส่งเสริมการจำหน่ายหลอด LED ที่ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง และติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากประชาชนในการประหยัดพลังงาน ส่งผลดีต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

         ด้าน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดฉลากเบอร์ 5 ภายใต้ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองความประหยัดและประสิทธิภาพสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้า จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงปี 2557 มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 แล้วรวม 23 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 260 ล้านดวง ซึ่งนับรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในปี 2556 และติดฉลากเบอร์ 5 ในปีนี้จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เตาไมโครเวฟ และเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ในปี 2557 กฟผ. ยังได้ประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์ และกาต้มน้ำไฟฟ้า

         ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูงในระบบ แสงสว่าง กฟผ. ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED” ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง และมีอัตราการใช้งานเติบโตในระดับสูงมากในปัจจุบัน โดยได้มีการรณรงค์การใช้อุปกรณ์ LED ให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้หลอด LED ไปสู่ภาคประชาชนอีกทางหนึ่ง กฟผ. จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้หลอด LED ด้วยการประสานงานกับผู้ประกอบการลดราคา LED ชนิด Bulb ในราคาพิเศษ และบรรจุลงในกล่อง กฟผ. พร้อมประสานงานการจัดจำหน่ายผ่านผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งเสริมกลไกราคาตลาดอุปกรณ์ LED ในประเทศได้อย่างยั่งยืน

         สำหรับผู้ผลิต / นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการเตาไมโครเวฟเบอร์ 5 จำนวน 6 ราย ได้แก่ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด , บริษัท ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด , บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

         ในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำเบอร์ 5 จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด , บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท นพัช อินเตอร์ จำกัด , บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด , บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

         สำหรับผู้ผลิต/นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการเครื่องรับโทรทัศน์เบอร์ 5 จำนวน 15 ราย ได้แก่ บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด, บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด, บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด, บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอเรอ จำกัด, บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท โพลีตรอน (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด , บริษัท มิตรอน ซีอี จำกัด, บริษัท เวิลด์ อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอส ไอ เอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)

         ในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกาต้มน้ำไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 7 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด , บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ที เอ ที (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท โปร คอนเซ็พท์ แมนูเฟคเจอเรอ จำกัด , บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ออตโต้ คิงส์ กลาส จำกัด และบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

         สำหรับผู้ผลิต / นำเข้าที่เข้าร่วมการวางจำหน่ายหลอด LED ชนิด Bulb รูปแบบกล่อง กฟผ. จำนวน 9 ราย ได้แก่ บริษัท ไทร์เซี้ย แอลอีดี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) , บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จำกัด , บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง (2001) จำกัด , บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด , บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด , บริษัท แอปเปิ้ลไลท์ จำกัด และบริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

         สำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมการวางจำหน่ายหลอด LED ชนิด Bulb รูปแบบกล่อง กฟผ.จำนวน 17 ราย ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด , บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) , บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด , บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด , บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) , บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด , บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด , บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด , บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด , บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด , บริษัท ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า จำกัด , บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และร้านสหกรณ์ผู้ปฎิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด