EGATi ร่วมกับ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว และ บริษัท SKYTEL ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม เน้นศึกษาพัฒนาโครงข่ายบนสายใยแก้วนำแสง ในสปป.ลาว

         นายธนา พุฒรังษี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง บริษัท รัฐวิสาหกิจ สกาย เทเลคอม (SKYTEL) โดย ท่านคำคิด ไชสงคราม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทรัฐวิสาหกิจ สกาย เทเลคอม และ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) โดย ท่านสีสะหวาด ทิละวง ผู้อำนวยการใหญ่ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยมีข้าราชการระดับสูงของ สปป.ลาว ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง อาทิ ท่านสุวร เลืองบุญมี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงป้องกันประเทศ และรองประธานกรรมการคุ้มครองอินเตอร์เน็ตแห่งชาติ ท่านคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ท่านทันสมัย กรมมะสิทธ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงไปรษณีย์โทรคมนาคมและการสื่อสาร สำหรับประเทศไทยมีท่านพิษณุ จันทร์วิทัน เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว ดร.สุเทพ ฉิมคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายไพศาล คัจฉสุวรรณมนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา EGATi เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

          นายธนา พุฒรังษี กล่าวว่า EGATi และ EDL รวมถึง บริษัทพันธมิตรรัฐวิสาหกิจ SKYTEL ผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านโทรคมนาคมใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาโครงข่ายในระดับ Network Provider Retail, Service Provider และกิจการโทรคมนาคม ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาโครงการธุรกิจโครงข่ายโทรคมนาคมธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และเป็นพันธมิตรที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมบนสายใยแก้วนำแสง (OPGW) ของ EDL ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนทางธุรกิจในการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมใน สปป.ลาว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งความสำเร็จต่อเนื่องของโครงการฯนี้ จะมีผลดีต่อประเทศ สปป.ลาว ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนต่อไป