กฟผ. ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแล ระวัง และรักษาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง รณรงค์ไม่จุดโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทง มุ่งลดความเดือดร้อนและความสูญเสียจากปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ

20141022-M01-1

          นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างที่เกิดจากการกระทำของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทง ที่ประชาชนจุดปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าแรงสูง ทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับได้นั้น กฟผ. ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนในการดูแล และระมัดระวัง ไม่ปล่อยโคมลอยในบริเวณดังกล่าว เพื่อลดและป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ทั้งนี้เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอต่อเนื่องตลอดเวลา

 

20141022-M01-2

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงขัดข้อง อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างหลายจังหวัด และต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมเพื่อนำระบบเข้าใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโมง จะทำให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเดือดร้อน ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของชาติโดยรวม