กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาฯ กำหนดจัด ค.1 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าในวันที่ 2 พ.ย.นี้ นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

20141027-M01

          ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) (ค.1) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

          ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ประกอบด้วยการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งรายละเอียดลักษณะของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้บริษัทที่ปรึกษานำความเห็นและประเด็นข้อวิตกกังวลของชุมชนไปพิจารณาการจัดทำรายงานให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=351&Itemid=218