กฟผ. จังหวัดลำปาง และ ททท. เตรียมรับนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 จัดกิจกรรมบันเทิงมากมาย ในรูปแบบของ Winter Love Festival เทศกาลแห่งความฮักในฤดูหนาว พร้อมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่พี่น้องชาวลำปางและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ

         วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 10.00 น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 (Winter Love Festival) ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางปนัดดา จันทร์ปัญญา ผู้อำนวยการกองตลาดภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุม 2 กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

         นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้มุ่งมั่นดำเนินภารกิจโดยให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งการดูแลคุณภาพชีวิต ตลอดจนคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่ กฟผ.แม่เมาะ ปัจจุบันสามารถควบคุมคุณภาพอากาศและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ด้วยการติดตั้งระบบกำจัดมลภาวะที่สมบูรณ์ และมีการติดตามตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมงจากกรมควบคุมมลพิษ กระทั่งมีการพัฒนาและส่งเสริมให้พื้นที่ของ กฟผ. แม่เมาะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำเหมืองลิกไนต์ และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านลิกไนต์ของประเทศไทย ให้ประชาชนได้เข้าชมตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวได้จัดกิจกรรมใหญ่ คือ งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ปีนี้จัดในรูปแบบของ Winter Love Festival ส่งผ่านความรักความปรารถนาดีไปยังชุมชนใน อ.แม่เมาะ และนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัด ให้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับอากาศดีดี ทิวทัศน์ที่สวยงามของทุ่งดอกบัวตองที่บานสะพรั่ง ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 นี้ รวมทั้งได้รับรอยยิ้มและความสุขกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมากมาย

         นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปาง มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่น่าสนใจ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมโบราณสถานที่เก่าแก่ จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล วัดพระธาตุลำปางหลวง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในเชิงการศึกษา เช่น เหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ ล้วนเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศให้มาเยี่ยมเยือนตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวภาคเหนือกันเป็นจำนวนมาก และงาน “เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ” ก็จะสามารถดึงดูดประชาชนเข้าเที่ยวชมงานอย่างล้นหลาม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ของงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งทาง จ.ลำปาง และ กฟผ.แม่เมาะ ได้เตรียมพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน การคมนาคมสัญจร สุขภาพอนามัยอย่างเต็มที่

         นางปนัดดา จันทร์ปัญญา ผู้อำนวยการกองตลาดภาคเหนือ ททท. กล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พื้นที่ของ กฟผ. แต่ละแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ประชาชนจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในแถบภาคเหนือ เพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น โดยนำจุดเด่นของอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองบานสะพรั่งพร้อมกัน สร้างทัศนียภาพให้งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะมีความสวยงาม ตรึงใจนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงกิจกรรมภายในงานที่มีความยิ่งใหญ่น่าสนใจ ผสมผสานสาระความรู้ ความบันเทิงที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ที่สำคัญงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ยังมีส่วนในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม จึงทำให้ ททท. บรรจุงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว และมีความยินดีจะร่วมสนับสนุนผลักดันให้เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ เป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีของการท่องเที่ยวไทยต่อไป

         “ที่ผ่านมา เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับเสน่ห์เมืองลำปางที่มีความเป็นธรรมชาติ วัดวาอารามที่สวยงาม พระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์ของ ททท. รวมถึงการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองลำปาง ที่ยังมีกลิ่นอายวิถีชีวิตชาวเหนือ ก็ทำให้คุ้มค่ากับการเดินทางมาใช้เวลาพักผ่อนที่นี่อย่างแน่นอน”

         นายถาวร งามกนกวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. แม่เมาะ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดของประเทศ เพื่อร่วมสนุกสนานกับงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณพื้นที่ของ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยในปีนี้ มีการจัดงานในรูปแบบของเทศกาลแห่งความฮักในฤดูหนาว “Winter Love Festival” โดยเนรมิตภูเขาเทียม ทุ่งบัวตอง แผ่นดินลิกไนต์แห่งแม่เมาะเป็นดินแดนแห่งความรักและความสุข จะได้สัมผัสถึงความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งรับลมหนาว รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากการแสดงบนเวที ด้วยระบบแสง สี เสียงชุดพิเศษ โชว์จากศิลปินนักแสดงมากมาย อาทิ ญาญ่า ณเดชน์ มินิคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มอลังการของศิลปินชื่อดัง การแสดงของนักเรียนในชุมชนแม่เมาะการันตีจากเวทีประกวดชิงช้าสวรรค์ ร่วมมันส์กับการเปิดสนามทดสอบรถโฟล์วิลไดรฟ์ การละเล่นมหาสนุกแบบงานวัด นั่งรถม้าชมวิว นั่งรถรางชมทิวทัศน์ทุ่งบัวตอง ในส่วนของกิจกรรมให้ความรู้ มีการจัดนิทรรศการกลางแจ้ง โดยใช้สื่อแบบผสมผสาน และที่พลาดไม่ได้ คือ การเล่นสไลเดอร์ กิจกรรมยอดฮิตของชุมชนรอบ กฟผ.แม่เมาะ ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาลองร่วมสนุกสนานกัน

         นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศล้านนาอย่างใกล้ชิด กับการออกร้านอาหารแบบล้านนาทางภาคเหนือ หรือ กาดมั่ว ดื่มด่ำกับการแสดงดนตรีในสวน ชมความงามของสวนเก้ง กวาง และนก โดยทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ กฟผ. จะจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติไปตลอดจนถึงปลายปี 2557 จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมดื่มด่ำบรรยากาศล้านนา เคล้าไอรักและรอยยิ้มที่ กฟผ.แม่เมาะ ในฤดูหนาวนี้