กฟผ. รับมอบ 2 รางวัลดีเด่นจาก นายกรัฐมนตรี ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในประเภทองค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และประเภทสื่อมวลชน ในงาน Thailand Energy Awards 2014 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

20141125-M01-01

           เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2014 ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน โดยในปีนี้ กฟผ. สามารถคว้ามาได้ 2 รางวัล โดยมีนายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม และนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม เป็นผู้แทน กฟผ. ขึ้นรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในรางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ในประเภทองค์การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัลดีเด่นประเภทสื่อมวลชน จากเว็บไซต์ www.egat.co.th โดยภายในงาน มีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัล และสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 20141125-M01-05

           พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2014 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แข่งขันทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดีซึ่งในปีนี้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ในส่วนต่างๆ เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งรู้สึกชื่นชมและยินดีที่ทุกหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น

20141125-M01-02

          “นอกจากนี้ ประเทศไทยได้สร้างชื่อเสียงในเวทีการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน ใน ASEAN Energy Awards 2014 ด้วยการคว้ารางวัล 13 รางวัล ครองแชมป์ความเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนติดต่อเป็นปีที่ 9 แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้ และแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นี้” นายกรัฐมนตรี กล่าว

          นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2014 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีนี้ นับเป็นปีที่ 15 ของการจัดงาน มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 290 ผลงาน ซึ่งทางกระทรวงฯ ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นด้านพลังงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากรพลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และมีผลการประหยัดพลังงานที่สามารถพิสูจน์ได้จริง เพื่อรับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ จำนวน 63 รางวัล ซึ่งจะสามารถลดการใช้พลังงานให้กับประเทศได้มากกว่า 1,600 ล้านบาทต่อปี และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้กับโลกได้มากกว่า 181,000 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาน 220,000 ไร่ หรือประมาน 22 ล้านต้น