ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรื่อง หยุดรับคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กโครงการพลังงานลม

20141112 EGAT_Announcement