กฟผ. ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงานวิศวกรรม’57 หรือ Engineering’14 งานประชุมระดับนานาชาติ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งปี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–30 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ 101-102 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) ร่วมกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จากัด (วีเอ็นยู) และผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก 250 ราย ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมเพื่ออนาคต : Engineering for Tomorrow” เพื่อแสดงศักยภาพ วิทยาการและนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

20141119-M02-01

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า กฟผ. ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการจัดงานวิศวกรรม’57 ได้เตรียมนำไฮไลท์มาจัดแสดงในงาน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Energy Power Plant Development Projects) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ร่วม 500 ไร่ ณ ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการนำพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า ตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทน ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังผลิต 5 เมกะวัตต์ โดยจะทดลองทำการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้งานจริง, การพัฒนาต้นแบบโรงไฟฟ้าระบบก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ ขนาดกำลังผลิต 500 กิโลวัตต์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในด้านเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนากังหันลมชนิดแกนนอนขนาดกำลังผลิต 250 กิโลวัตต์ เพื่อศึกษาให้เหมาะกับความเร็วลมในประเทศไทย

          สำหรับโครงการที่ 2 ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อใช้ตรวจสอบท่อและท่อผนังภายในหม้อไอน้ำ (Development of A prototype of Inspection Robot for Tubes in Boiler) เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมด เพื่อใช้ทดสอบวัดความหนาของท่อภายในหม้อน้ำ และศึกษาผลกระทบของชนิดเชื้อเพลิงที่มีผลต่อการวัดความหนาของท่อภายในหม้อน้ำ รวมทั้งยังใช้วัดความหนาของเหล็กแท๊งค์เก็บน้ำมันได้อีกด้วย และ 3) โครงการรถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Development Project) เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีเป้าหมายในการสร้างองค์ความรู้การออกแบบชิ้นส่วนหลักรถไฟฟ้า และการนำรถยนต์ที่มีอยู่ในท้องตลาดมาดัดแปลงเป็นรถไฟฟ้า ปราศจากการใช้เครื่องยนต์ เพื่อประกอบเป็นรถต้นแบบขับเคลื่อนด้วยพลังแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไออ้อน ผ่านมอเตอร์กระแสตรงไร้แปลงถ่านขนาด 45 กิโลวัตต์ หรือ 60.5 แรงม้า สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ที่ความเร็ว 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการชาร์จ 1 ครั้งใช้ระยะเวลาประมาณ 8 ชั่วโมง และสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมระบบปรับอากาศ

          ด้าน ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพ วิทยาการและนวัตกรรมล่าสุดด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังเป็นศูนย์กลางการค้าเจรจาธุรกิจในระดับสากลครั้งแรก โดยนำผู้ประกอบการชั้นนำและผู้ชมงานจากทั่วโลกมาพบกันภายในงาน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านวิชาการร่วมมือจากวิศวกรวิชาชีพทั่วประเทศ จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติมากมายรวมกว่า 120 หัวข้อ โดยตั้งเป้าเปลี่ยนมุมมองใหม่งานวิศวกรรมของไทย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรไทย และเตรียมพร้อมแข่งขันในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมเปิดเวทีการค้าระดับสากล คาดว่าจะสร้างมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1,200 ล้านบาทตลอดการจัดงาน