เขื่อนบางลาง รับน้ำอย่างเต็มพิกัดแล้ว จำเป็นต้องระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำ (Spillway) เพื่อความปลอดภัยของเขื่อนด้าน กฟผ. ได้ประกาศเตือนภัยล่วงหน้า พร้อมดูแลให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่

20141229-C01-01

          นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบางลางในปริมาณสูง กฟผ. จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านทางประตูระบายน้ำ (Spillway) นอกจากที่ระบายผ่านทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งมีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ระดับ 114.95 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งอ่างเก็บน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้อยู่ที่ระดับสูงสุด 115.00 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของเขื่อนจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้น ในปริมาตร 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งน้ำได้ไหลผ่านจังหวัดยะลา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 และไหลผ่านจังหวัดปัตตานี วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งทางจังหวัดยะลาได้มีการประกาศเตือนภัยและตั้งศูนย์ War room ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          นายณัฐจพนธ์ ภูมิเวียงศรี กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว ทาง กฟผ. ได้มีการประสานงานกับทางจังหวัดยะลาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การระบายน้ำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด และมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์อุทกภัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ โดยมีการให้บริการน้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ และครัวเคลื่อนที่ รวมขณะนี้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ไปแล้วกว่าล้านบาท โดยในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้ให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพประมาณ 1,000 ถุง ข้าวกล่อง 2,500 กล่อง น้ำดื่ม 20,000 ขวด และยาสามัญประจำบ้าน 600 ชุด เป็นต้น

          สำหรับความคืบหน้าล่าสุดของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 24.00 น. มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ระดับ 114.95 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านทางประตูระบายน้ำ (Spillway) ในปริมาตร 41.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

          “กฟผ. ขออภัยประชาชนที่เกิดขึ้น ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้หากปริมาณฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนบางลางลดลง ก็จะรีบปิดประตูระบายน้ำทันที” นายณัฐจพนธ์ กล่าวในที่สุด