ครม. แต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ กฟผ. พร้อมแต่งตั้งนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป เป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา

20150115

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กฟผ. ดังนี้ 1) นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ แทน นายสมบัติ ศานติจารี 2) นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการอื่น แทน นายประจวบ อุชชิน 3) นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ กรรมการอื่น (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

          สำหรับประวัติของนายคุรุจิต นาครทรรพ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน ส่วนนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 11 ระหว่างปี 2552 - 2556 และ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ