ฤดูแล้งนี้อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลประสบวิกฤตน้ำน้อย กฟผ. เตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนรอบเขื่อนแล้ว

          ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ประสบวิกฤตน้ำน้อย วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและงดการปลูกข้าวนาปรัง ส่วน กฟผ. ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนรอบเขื่อน

20150127-M02-01

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล (อขภ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันระดับน้ำของเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ระดับ 229.00 เมตร วัดจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ำกักเก็บ 6,039.89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 44.87 ของปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้และมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้อยู่ประมาณ 2,239.89 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 23.18 ซึ่งในช่วงนี้เขื่อนภูมิพลระบายน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันละประมาณ 7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม โดยคาดว่าจะระบายปริมาณนี้ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมตามแผนที่ทางคณะกรรมการปลูกพืชฤดูแล้งกำหนดไว้

20150127-M02-02

          สำหรับวิกฤติน้ำน้อยนี้ ทางเขื่อนภูมิพล และเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. ได้มีมาตรการช่วยเหลือชุมชนรอบเขื่อน โดยในส่วนของอำเภอสามเงา จะมีรถขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนำรถมาบรรทุกน้ำไปให้บริการประชาชนใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หากพื้นที่ใดมีความเดือดร้อน สามารถประสานขอความช่วยเหลือมายังเขื่อนภูมิพลได้ โดยทางเขื่อนภูมิพลจะจัดส่งรถบรรทุกน้ำไปให้บริการแก่พื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูแล้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้น้ำทุกคน ขอให้ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า สำหรับภาคเกษตรกรรม ขอความร่วมมือปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและงดการทำนาปรัง เพราะขณะนี้มีปริมาณน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อการทำนา ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ผลอย่างที่ต้องการ