รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กฟผ. ติดตามความมั่นคงด้านการผลิต และจัดส่งไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชมสาธิตการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ผ่านระบบการควบคุมระยะไกล เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบ ทั้งกรณีระบบไฟฟ้าปกติ และกรณีฉุกเฉิน

20150226-M02-01

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้บริหารระดับสูง ร่วมให้การต้อนรับ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กฟผ. โดยรับฟังสรุปภารกิจภาพรวมของ กฟผ. รวมถึงแผนยุทธศาสตร์องค์กร ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า และระบบส่ง การสร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจอื่น ๆ และมาตรการการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเก่า และใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับโรงไฟฟ้าใหม่ การปลูกป่า เป็นต้น

20150226-M02-02

          นอกจากนี้ ยังมีเรื่องนโยบาย การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน เช่น การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DSM) และการให้ภาคเอกชนร่วมมือในการประหยัดพลังงาน (Demand Response) ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาว รวมถึง ได้ติดตามความก้าวหน้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4 – 7 ซึ่งจะลงนามกับบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลในเดือนมีนาคมนี้ และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจาก ครม. พร้อมชมการสาธิตการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ผ่านระบบการควบคุมระยะไกล เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบทั้งกรณีระบบไฟฟ้าปกติ และกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. ได้ให้ข้อมูลถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาโรงไฟฟ้า และระบบส่ง ของ กฟผ. เพื่อขอคำแนะนำจาก รมว.พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานต่อไป