ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 68186-8

ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2436 4720 หรือ www.dsm.egat.co.th

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลข 0 2436 5399

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำหน่ายให้กับผู้สนใจเพื่อนำไปใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งใช้งานได้ง่าย ทำให้อาหารถูกสุขลักษณะ ลดการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง และแมลงรบกวน ได้เป็นอย่างดี

สามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า กองพัฒนาพลังงานทดแทน แผนกพัฒนาอุปกรณ์พลังงาน โทร. 0-2436-1644 หรือ www.egat.co.th/re

ขนาดของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ กฟผ. ผลิตจำหน่าย

  • รุ่น SD-025 ขนาด 2 ตะแกรง (45 x 57 เซนติเมตร) ราคา 2,000 บาท 
  • รุ่น SD-050 ขนาด 4 ตะแกรง (45 x 108 เซนติเมตร) ราคา 3,400 บาท 
  • รุ่น SD-165 ขนาด 12 ตะแกรง (110 x 150 เซนติเมตร) ราคา 12,000 บาท

{/slider}{slider=แจ้งเหตุเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ.}

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หมายเลข 0 2436 2427 ในเขตภาคกลาง หมายเลข 0 2436 2672 หรือ 0 2436 2640-1