ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

New_CSR01220156
         รวส. เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสนับสนุน ๒ ล้านบาท เตรียมความพร้อม ทีม SKUBA ในการแข่งหุ่นยนต์เตะฟุตบอลระดับนานาชาติ รายการ Robocup Japan Open 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น และ World Robocup 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อป้องกันแชมป์โลกสมัยที่ ๕

nongjok     รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ที่มาตรวจเยี่ยมการ รื้อถอน และเคลื่อนย้ายเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส จากโรงไฟฟ้าหนองจอกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

          New_csr_11015602
เตรียมกลับมาพบกันอีกครั้ง กับ งานวันเด็ก กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม นี้ ร่วมกิจกรรมสนุก พร้อมของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนของสังคมไทย สอดรับคำขวัญวันเด็ก “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

    air_condition กฟผ. สนับสนุน ๑๓ ล้านบาท นำร่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารทำความเย็น CHS นวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

New_CSR_110156.01
         เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ถวายฝายใน “โครงการ ๑,๑๒๐ ฝาย ถวายสมเด็จย่า” เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์