ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

New_CSR02300156
         กฟผ. ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ วางปะการังเทียมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

new_csr.30015601
          เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมแถลงข่าวเจาะลึกทุกประเด็น การสร้าง“หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น” มีขนาดใหญ่ ๑ ใน ๕ แห่งของประเทศไทย ใช้เวลาก่อสร้าง ๒ ปี บนพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จำนวน ๒๕ ไร่

nongjok     รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะฯ ที่มาตรวจเยี่ยมการ รื้อถอน และเคลื่อนย้ายเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส จากโรงไฟฟ้าหนองจอกไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

New_CSR01220156
         รวส. เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินสนับสนุน ๒ ล้านบาท เตรียมความพร้อม ทีม SKUBA ในการแข่งหุ่นยนต์เตะฟุตบอลระดับนานาชาติ รายการ Robocup Japan Open 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น และ World Robocup 2013 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อป้องกันแชมป์โลกสมัยที่ ๕

    air_condition กฟผ. สนับสนุน ๑๓ ล้านบาท นำร่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารทำความเย็น CHS นวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ