ข่าวความรับผิดชอบต่อสังคม

    air_condition กฟผ. สนับสนุน ๑๓ ล้านบาท นำร่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบเก็บสะสมความเย็นด้วยสารทำความเย็น CHS นวัตกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

          New_csr_11015602
เตรียมกลับมาพบกันอีกครั้ง กับ งานวันเด็ก กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม นี้ ร่วมกิจกรรมสนุก พร้อมของรางวัลมากมาย สร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชนของสังคมไทย สอดรับคำขวัญวันเด็ก “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

New_CSR121212.04
           กฟผ. ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งมอบผืนป่า ๔,๐๐๐ ไร่ ให้กองทัพภาพ ๓ เพื่อคืนป่าให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๑ พิษณุโลก สร้างความสมดุลให้กับอุทยานฯ ภูหินร่องกล้า เพื่อสนองพระราชปณิธานฯ พร้อมขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วน และประชาชนที่มีส่วนร่วมโครงการฯ ส่งผลช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ๑๓,๘๐๐ ตันคาร์บอนต่อปี

New_CSR_110156.01
         เขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมกับ ชุมชนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ถวายฝายใน “โครงการ ๑,๑๒๐ ฝาย ถวายสมเด็จย่า” เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์