|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน 10 ประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แหล่งรวมความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าแห่งใหม่

กฟผ. เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงาน 10 ประเทศอาเซียนจากการประชุม SOME ครั้งที่ 37 กว่า 30 คน เข้าชมความทันสมัยของแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานของกิจการไฟฟ้าไทยและของโลก ด้วยเทคนิคการนำเสนอข้อมูลรูปแบบใหม่ Interactive Multimedia เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชม วันนี้ (28 มิถุนายน 2562) นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน...
Read More

โรงเรียนราชวินิต 400 คน จัดเต็ม!! ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

นักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตกว่า 400 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่ให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเข้าใจง่าย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยวันนี้มีน้องๆ จากโรงเรียนราชวินิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน ซึ่งโรงเรียนนี้เป็นหนึ่งโรงเรียนสีเขียว หรือกิจกรรมห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. นั่นเอง ซึ่งโรงเรียนนี้ยังอยู่ในโครงการพาน้องท่องเมืองไฟฟ้าด้วย...
Read More

“สวนกุหลาบ” สายใยศิษย์เก่าเรารำลึก ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้รับเกียรติให้การต้อนรับสมาคมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ จำนวน 70 ท่าน เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานที่ทันสมัย รวมทั้งให้บรรยากาศถึงสายใยของความรักและความอบอุ่นของศิษย์น้องพี่และคุณครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1 2 3 27

กิจกรรม

เปิดลงทะเบียน ร่วมกิจกรรม “MINI BOT จากวัสดุเหลือใช้” ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

“MINI BOT จากวัสดุเหลือใช้” ทดลองทำหุ่นยนต์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ สร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเรียนรู้เทคนิคการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ Rotational Vibration พร้อมวิทยากรพิเศษจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้แล้ววันนี้ ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –...
Read More
1 2 3 6

รูปกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”

ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการถึงโลกของพลังงานไฟฟ้าผ่านการระบายสี ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ภายใต้โครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2”  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมระบายสี ภายใต้ชื่อโครงการ “เปิดโลกพลังงานไฟฟ้า ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ศิลปะ ครั้งที่ 2” สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการสอนศิลปะหลักสูตรสีไม้เบื้องต้น สำหรับน้องๆ...
Read More