|

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

EGAT Learning Center

            ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center, Headquarters จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 50 ปี และเป็นภาพลักษณ์ของ กฟผ. ในการมุ่งสู่การเป็น Trust & Pride of the Nation รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลกตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานระดับนานาชาติมุ่งหมายเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดคืนสู่สังคม

More Info

เผยเรื่องราวอาชีพวิศวกร ในงานเสวนา The “Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น (จีเนียร์) สำหรับบุคคลทั่วไป และน้องๆ เยาวชน ที่สนใจในสายงานวิศวกรรม

               เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ The “Engineers” ไขความลับ สายงานเอ็น (จีเนียร์) ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More

กฟผ. ต้อนรับ รมช. กระทรวงการศึกษาฯ กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ชยย. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ...
Read More

นักเรียนอนุบาลปีที่ 2-3 จากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน นำโดย นายดิเรก วณิชตันติพงษ์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) สายรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่งพลังงาน โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ซึ่งน้องๆ...
Read More
1 2 3 36

กิจกรรม

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “วาดเส้น Drawing” ในวันที่ 18 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “วาดเส้น Drawing” . วันที่ 18 และ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร....
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “THE ENGINEERS” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “THE ENGINEERS” . วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . พิกัด :: https://goo.gl/maps/dyAAMEvfrhp กรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  https://forms.gle/vsjNJBW4ciLkjZq89 หรือ โทร. 0...
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย” ผ่าน 3 กิจกรรม ในวันที่ 17 22 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย” ผ่าน 3 กิจกรรม . กิจกรรมนี้ จัดขึ้นในวันที่ 17 22 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More
1 2 3 10

รูปกิจกรรม

“Chibi Character Workshop” สร้างคาแรคเตอร์ตัวเล็กให้น่ารักโดนใจ

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมศิลปะ หัวข้อ “Chibi Character Workshop” การ์ตูนย่อส่วน สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้ เทคนิคการวาดโครงร่างและสัดส่วนการ์ตูนที่มีขนาดตัวเล็ก ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยใช้การเล่าเรื่องราวผ่านคาแรคเตอร์ได้ ทั้งนี้ กิจกรรม...
Read More