กิจกรรม

23
Apr

ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงาน “VIP Preview ตามหาแสงนิรันดร์” เยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

               เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “VIP Preview ตามหาแสงนิรันดร์” พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ก่อนเตรียมเปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการต่อไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายกรศิษฏ์  ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ดีใจที่ศูนย์การเรียนรู้มีประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และสังคม อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้อยู่เป็นจำนวนมาก จึงอาจจำเป็นต้องมีการขยายศูนย์ฯ ให้ใหญ่ขึ้นในอนาคต โดยนำระบบดิจิตอลมาใช้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าสนใจ นำไปสู่การเกิดแรงบันดาลใจได้ เช่น การทำแอพพลิเคชั่นให้เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน หรือมีเว็บไซต์ที่สามารถเปิดให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์การเรียนรู้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ข้อมูลจะต้องอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ด้าน นางทัศนีย์นาถ พฤกษไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ออก.) ได้กล่าวในฐานะหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการออกแบบศูนย์ฯ ว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เป็นโครงการที่ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้างดำเนินการตามยุทธศาสตร์การแบ่งปันความรู้สู่สังคม หรือ L4S (Learning for Society) ตั้งแต่ปี 2558 เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 5 จากทั่วประเทศที่ กฟผ. เปิดให้บริการต่อสาธารณชน โดยอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ถูกออกแบบตามมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงาน LEEDS หรือ Leadership in Energy and Environmental Design มาตรฐานอาคารสีเขียว หรือ TREES มาตรฐานการออกแบบเพื่อทุกคน หรือ Universal Design เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ EGAT Eco Plus เมืองนิเวศของ กฟผ. ภายในศูนย์การเรียนรู้แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ 1. โซนจุดประกายแสงแรกในตัวคุณ โดยจุดแรกนี้ ให้ผู้เข้าชมได้ลงทะเบียนรับ RFID เพื่อแปลงร่างเป็น AVATAR ผจญภัยในโลกพลังงานไฟฟ้า 2. โซนจากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ พบกับภาพยนตร์ 4 มิติ จากวันแรกที่โลกได้สัมผัสพลังงานไฟฟ้า จนถึงวันที่ความต้องการไฟฟ้ามากขึ้น 3. โซนคืนสู่สมดุล สัมผัสกับชีวิตอนาคตระหว่าง มนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี 4. โซนความภูมิใจริมน้ำเจ้าพระยา สัมผัสภารกิจแห่งความภาคภูมิใจ เพื่อความสุขของคนไทย จากป่าต้นน้ำ สู่แม่น้ำเจ้าพระยา 5. โซนนวัตกรรมเพื่อชีวิต สำรวจเส้นทาง “ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต” ของ กฟผ. และภารกิจการไฟฟ้าไทย คู่ขนานกับความเป็นไปของโลก 6. โซนโลกที่ยั่งยืน สำรวจโลกพลังงานไฟฟ้าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย 7. โซนค้นพบแสง ในตัวเอง ประมวลผลการเรียนรู้และรวมพลัง “สร้างแสงแห่งสุขนิรันดร์” อีกทั้งยังมีโซนนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงในหัวข้อ “แสงแห่งแผ่นดิน” ซึ่งเล่าถึง พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อ กฟผ. ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์ กฟผ. ปี 2559 – 2569 ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ด้านการแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม ซึ่งดำเนินงานผ่าน “ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.” ทั่วประเทศ โดยมีความมุ่งหวังให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟผ. สู่สังคมได้อย่างกระจ่างและรอบด้าน และสามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยผู้ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.egat.co.th/learningcenter รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416
นอกจาก กฟผ. จะมีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง แล้ว กฟผ. ยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดให้บริการแล้วอีก 4 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ราชานุรักษ์ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ จังหวัดสงขลา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขณะที่อีก 3 แห่ง อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและออกแบบ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น กฟผ. จะมีศูนย์การเรียนรู้ทั้งหมด 8 แห่งด้วยกัน

Leave a Reply