กิจกรรม

25
Jun

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

Leave a Reply