กิจกรรม

25
Jun

คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. คณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Leave a Reply