Day

November 29, 2017

กิจกรรมถ่านน้อยตะลุยเครื่องจักรเก่า

กิจกรรมถ่านน้อยตะลุยเครื่องจักรเก่าตามล่าหาเครื่องจักรในตำนานไปกับพี่ถ่านน้อยได้แล้ววันนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว