Day

August 8, 2018

ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้เข้าสัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้เข้าสัมภาษณ์รายการวิทยุเพื่อชุมชน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในจังหวัดเที่ยวชมงานเปิดบ้าน ศูนย์ฯ งาน STEM Solar Fast Racing Thapsakae ณ สถานีวิทยุ อสมท. จ.ประจวบฯ 106.75 Mhz....
Read More