Day

August 29, 2018

กฟผ. เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ จัดศึกษางานประจำสำนักงาน เสริมทักษะสร้างอาชีพผู้พิการ เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ

กฟผ. สนับสนุนโครงการฝึกอบรม – ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการส่งต่อความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อคนพิการและสังคม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร (รวห.) นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล (ชหท.) ให้การต้อนรับอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)...
Read More