Day

September 28, 2018

กฟผ. จัดพิธีมอบ “หนังสือพลังแผ่นดิน” แสดงความขอบคุณผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวลงในหนังสือ

          ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีมอบ “หนังสือพลังแผ่นดิน” เพื่อขอบคุณผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดเรื่องราวลงในหนังสือ และให้การอนุเคราะห์จัดทำหนังสือในด้านต่างๆ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพลังแผ่นดิน แด่ผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
Read More