Day

October 29, 2018

กฟผ. – กฟภ. ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) และ นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง กฟผ. และ กฟภ.โดยมีผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมให้เกียรติในพิธีลงนาม MOU ณ ห้องประชุม 5...
Read More