Day

November 26, 2018

งานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง เปิดงานเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ศูนย์การเรียนรู้ 4.0 ตอบโจทย์การเรียนรู้แบบบูรณาการ จริงหรือ” ร่วมกับที่ปรึกษาคณะกรรมการ อพวช. วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับคุณสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์...
Read More