Day

December 18, 2018

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง จำนวนกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

        เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง จำนวนกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ โดยเข้าชมสื่อนิทรรศการจัดแสดงหลายโซนด้วยกัน รวมถึงโซนสำคัญ คือ นิทรรศการหมุนเวียน ที่จะทำให้น้องๆ นักเรียนทุกคนได้ทราบถึงเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่...
Read More