Day

March 14, 2019

​​​พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน “สนาม เด็ก เล่น” ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน “สนาม เด็ก เล่น” ในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง   ตลาดนัด KID BAZAR พบกับสินค้าคุณภาพสำหรับเด็ก ที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้...
Read More