|
Day

July 30, 2019

รมช.เกษตรฯ และคณะ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมหารือแนวทางการพัฒนา ดิน น้ำ และป่าไม้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาดิน น้ำ ป่าไม้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้แก่ ผศ.พิเชษฐ์ โถวิทยสกุล และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ คณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้...
Read More

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และ อพวช. ร่วมจัดกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ “MINI Bot”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ร่วมมือกับ อพวช. จัดกิจกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ให้กลายเป็นหุ่นยนต์จิ๋วมหัศจรรย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชน ที่มีอายุตั้งแต่ 10-15 ปี ทดลองทำหุ่นยนต์อย่างง่ายจากวัสดุเหลือใช้ สร้างเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเรียนรู้เทคนิคการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ Rotational Vibration...
Read More

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงาน จ.ยโสธร เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน จากจังหวัดยโสธร จำนวน 50 คน โดยรอบนำชมวันนี้มีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้จัดให้มีการบรรยายทั้ง 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หากคณะผู้เข้าเยี่ยมชมต้องการการบรรยายแบบใด สามารถแจ้งความประสงค์กับทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ที่เบอร์ 02-436-8953