|
Day

August 8, 2019

ลุกขึ้นมา! เปลี่ยนความเฉื่อยเป็นความสนุกกัน

   ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และ อพวช. จับมือกันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแรงเฉื่อยเป็นความรู้แสนสนุกอีกครั้ง โดยน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้รับเชิญวิทยากรพิเศษจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมจัดกิจกรรม “หมุนไม่หยุดฉุดไม่อยู่” สำหรับน้องๆ อายุระหว่าง 9-12...
Read More

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์เข้าร่วมทำกิจกรรมศิลปะและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ซึ่งพาเยาวชนพิการทุกประเภทและไม่พิการ ครู-อาจารย์ศิลปะ คณะทำงานและอาสาสมัคร จำนวน 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมศิลปะ โดยมีครูกุ้ง นายวิษุวัติ พีสะระ วิทยากรของ...
Read More