Day

August 28, 2019

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “Hyraulic machine toy” ประดิษฐ์ของเล่นสุดเจ๋ง ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม “HYDRAULIC MACHINE TOYS” ประดิษฐ์ของเล่นสุดเจ๋ง . 📮 ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . 📍 พิกัด ::...
Read More