Day

September 5, 2019

ศูนย์การเรียนรู้สุดคึกคัก นักเรียนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกงเข้าเยี่ยมชม กว่า 100 คนต่อวัน

นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกงเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียน กฟผ. สำนักงานกลาง ราว 100 คนต่อวัน  

นักบริหารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์เข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

            เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 70 ท่าน ซึ่งเป็นระดับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ณ เชิงสะพานพระราม 7 อำเภอบางกรวย...
Read More

“Chibi Character Workshop” สร้างคาแรคเตอร์ตัวเล็กให้น่ารักโดนใจ

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้จัดกิจกรรมศิลปะ หัวข้อ “Chibi Character Workshop” การ์ตูนย่อส่วน สำหรับเด็กและบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป กิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้ เทคนิคการวาดโครงร่างและสัดส่วนการ์ตูนที่มีขนาดตัวเล็ก ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างคาแรคเตอร์ของตนเองได้อย่างอิสระ โดยใช้การเล่าเรื่องราวผ่านคาแรคเตอร์ได้ ทั้งนี้ กิจกรรม...
Read More