Day

September 10, 2019

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง รับคณะกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 3,000 คน พร้อมสนับสนุนพื้นที่จัดนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ”

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลางต้อนรับคณาจารย์-นักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กว่า 3,000 คน ที่มาจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระราชดำริ”  โดย กฟผ. ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชากับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”   เมื่อวันที่7 กันยายน 2562 นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) ในฐานะผู้แทนกฟผ. ให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ...
Read More