Day

September 11, 2019

นักเรียนโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สนุกสนานพร้อมรับความรู้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกิจกรรมงานวันแม่และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) โดยภายในกิจกรรมมีการบรรยายเรื่องพลังงานไฟฟ้า สาธิตวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ และการดูแลสิ่งแวล้อม ทั้งนี้ ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้มาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้...
Read More

คณะสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 32 ท่าน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการไฟฟ้า และเข้าชมบ้านรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมมือกับ อพวช. จัดกิจกรรม “Hydraulic Machine Toys”

                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมมือกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. จัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์สุดเจ๋ง สำหรับน้องๆ อายุ 11 – 15...
Read More