Day

October 9, 2019

กิจกรรมศิลปะต้อนรับปิดเทอม หลักสูตร วาดเส้นพื้นฐาน (Drawing) วันที่ 18 และ 25 ต.ค. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

🎨 กิจกรรมศิลปะต้อนรับปิดเทอม หลักสูตร วาดเส้นพื้นฐาน (Drawing) ✏️ เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการวาดเส้น การร่างภาพ การใช้น้ำหนัก แสง และเงา . 👱‍♂️👩‍🦰 สำหรับเยาวชน และประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . 📍 รอบที่ 1...
Read More

กฟผ. ต้อนรับ รมช. กระทรวงการศึกษาฯ กัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ชยย. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และการกีฬา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอำนวยการ โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ฝ่ายกัมพูชา นำโดย ฯพณฯ...
Read More

นักเรียนอนุบาลปีที่ 2-3 จากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรในเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน นำโดย นายดิเรก วณิชตันติพงษ์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้า (กชฟ-ย.) ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน (ชยย.) สายรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) พานักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2-3 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่งพลังงาน โดยจัดแสดงเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลก ซึ่งน้องๆ...
Read More