Day

October 10, 2019

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “THE ENGINEERS” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “THE ENGINEERS” . วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 – 11.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง . พิกัด :: https://goo.gl/maps/dyAAMEvfrhp กรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม  https://forms.gle/vsjNJBW4ciLkjZq89 หรือ โทร. 0...
Read More

ประกาศรายชื่อ ร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย” ผ่าน 3 กิจกรรม ในวันที่ 17 22 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

📢 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 📢 “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย” ผ่าน 3 กิจกรรม . กิจกรรมนี้ จัดขึ้นในวันที่ 17 22 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง...
Read More