Day

October 31, 2019

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัด Workshop “รวมพลลูกข่าง” เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานกับของเล่นไทย

       เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ผ่านการประดิษฐ์ของเล่นไทย สำหรับน้อง ๆ อายุ 9 – 15 ปี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ กับ ของเล่นไทย”...
Read More