Day

November 12, 2019

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมกับ อพวช. จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านงานประดิษฐ์จากแม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “แม่เหล็กไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า” สำหรับน้อง ๆ อายุ 10 – 15 ปี ซึ่งจะได้เรียนรู้หลักการทำงานผ่านการประดิษฐ์ชิ้นงาน และการทดลองระหว่างลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย...
Read More

คณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ

      เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะจากโครงการฝึกอบรมเตรียมพร้อมผู้พิการที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ในวันนี้ โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ใส่ใจถึงหลักการออกแบบอาคารเป็นแบบอารยสถาปัตย์ หรือ แนวคิด Universal Design คือ การออกแบบเพื่อทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความต่างเรื่องเพศ วัย หรือ...
Read More