Day

November 21, 2019

ศูนย์การเรียนรู้คึกคัก นักเรียนประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดบางโปรงเข้าเยี่ยมชม กว่า 200 คน

   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางโปรง นำโดยโรงไฟฟ้าพระนครใต้พานักเรียนระดับชั้นประธมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ในชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าได้เรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับโลกแห่งพลังงาน โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าของไทยและของโลกไว้ถึง 7 โซนด้วยกัน